Loader

Erken Müdahale Döneminde Anne Ve Baba Katılımının Önemi

Aile kurumu tarih boyunca gelişen ve değişen kendine has özellikleriyle günümüze kadar gelmiş önemli bir toplumsal yapıdır. Toplumların geleceğini oluşturacak yeni nesillerin nitelikli yetişmesi için aile içi süreçlerin devamlılığı ve kalitesi oldukça önemlidir. Çocukların doğasında olan merak, araştırma ve öğrenme isteklerine cevap veren ilk öğretici ve eğitici ortam aile kurumudur. Bundan dolayı ilk eğitimcileri olan ebeveynler evde ya da ev dışındaki sosyal ortamlarda çocuklarına nitelikli öğrenme olanakları sunmalıdır.

Erken Müdahale Döneminde Anne Ve Baba Katılımının Önemi

Aile kurumu tarih boyunca gelişen ve değişen kendine has özellikleriyle günümüze kadar gelmiş önemli bir toplumsal yapıdır. Toplumların geleceğini oluşturacak yeni nesillerin nitelikli yetişmesi için aile içi süreçlerin devamlılığı ve kalitesi oldukça önemlidir. Çocukların doğasında olan merak, araştırma ve öğrenme isteklerine cevap veren ilk öğretici ve eğitici ortam aile kurumudur. Bundan dolayı ilk eğitimcileri olan ebeveynler evde ya da ev dışındaki sosyal ortamlarda çocuklarına nitelikli öğrenme olanakları sunmalıdır.

Aile katılımı; ebeveynlerin ve diğer aile bireylerinin, çocuklarının eğitim sürecine katkıda bulunmaları için erkek çocukluk eğitimi programına katıldıkları bir süreçtir (Morisson, 2003). Aile katılımında amaç; rehabilitasyon ile ev arasındaki iletişimi ve koordinasyonu sağlayarak çocukların gelişimlerinde ve eğitimlerinde birlikte harekete geçmek ve bu sayede eğitim süreçlerini desteklemektir. Aile katılımının sadece çocukların okul öncesi etkinliklerinde davranış değişikliği ve kazanımlarının geliştirmekle kalmayıp aynı zamanda anne ve babaların gelişimine de katkı sağlayacağı önemli bir gerçektir.

Aile katılımının eğitim programlarının amaçlarının gerçekleştirilmesi, etkililiğinin sağlanması yönüyle önemli katkılar sağladığı belirtilmektedir. Bu konuda (Decker ve Decker, 2005), aile katılımının, programa farklı yararlar sağladığını belirtmişlerdir. Bunlardan ilki, aile katılımıyla, aileler öğretmenlerle iletişim halinde olmaları, öğretmenlerin aileler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarına imkan verecektir. Böylece öğretmen, aileler ve kültürleri konusunda empati kurarak onlar için en uygun aile katılımı etkinliklerini planlayabileceklerdir. Ayrıca aile katılım programına katılan aile üyeleri, okul programının mantığını, müfredatın içeriğini ve öğretim stratejilerini daha iyi anlayarak, okulun ve programın amaçları konusunda bilgi sahibi olabileceklerdir. Dolayısıyla programın etkililiği ve işlerliğine katkı sağlamaları mümkün olacaktır. Ayrıca aileler gerek meslekleri, profesyonel uğraşları gerekse hobileri ve ilgileri yönüyle de programa katkı sağlayarak programın belirlenmesinde de rol almalarına imkan doğacaktır.

Pera Avcılar Rehabilitasyon Merkezinin psikoloji birimi tarafından her ay düzenlenen aile eğitim seminerleri aileleri gerekli konularda bilinçlendirmek ve rehabilitasyon süreçlerinde oluşabilecek durumlara karşı anne ve babaların hazır olmasını hedeflemektedir. Ayrıca ailelere farklı bir bakış açısı katarak Otizm, Down Sendromu, Özel öğrenme güçlüğü vb. gibi gelişimsel farklılıkları tanıtarak bilinçlendirme çalışmalarına devam etmektedir.

X
WhatsApp destek ekibimiz sorularınızı cevaplıyor.
Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim?
WhasApp Destek Hattı